ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Award Session: AW-01 – AW-03

AW-01. Gemtuzumab ozogamicin with FLAG regimen in refractory and relapsed AML patients: safety and efficacy

Bella I. Ayubova1, Sergey N. Bondarenko1, Ivan S. Moiseev1, Olga S. Uspenskaya2, Elena V. Karyagina3, Elena N. Misyurina4,
Evgenia I. Zhelnova4, Anna G. Smirnova1, Elena V. Babenko1, Ildar M. Barkhatov1, Tatyana L. Gindina1, Alexander D. Kulagin1, Boris V. Afanasyev1

AW-02. Impact of minimal residual disease on outcomes of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Zoya V. Konova, Elena N. Parovichnikova, Irina V. Galtseva, Mikhail Yu. Drokov, Julia O. Davydova, Nikolay М. Kapranov, Natalia N. Popova, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Mariya V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Darya S. Dubnyak, Elmira I. Kolgaeva, Mobil I. Akhmedov, Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Valery G. Savchenko

AW-03. Results of delayed autologous stem cell transplantation in the patients with advanced stages of systemic AL amyloidosis

Olga V. Kudyasheva, Olga V. Pirogova , Valentina V. Porunova, Anna G. Smirnova, Ivan S. Moiseev, Alexander D. Kulagin

Acute leukemias: AL-01 – AL-07

AL-01. Efficacy of gilteritinib in adult patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia FLT3+

Sergey N. Bondarenko1, Elena V. Morozova1, Anna G. Smirnova1, Yulia Yu. Vlasova1, Bella I. Ayubova1, Elena V. Karyagina2, Ridvan K. Ilyasov3, Natalya A. Zorina4, Svetlana S. Belyaeva5, Nikolay Yu. Tsvetkov1, Michail M. Kanunnikov1, Yuliya D. Oleynikova1, Ildar M. Barkhatov1, Tatyana L. Gindina1, Ivan S. Moiseev1, Alexander D. Kulagin1

AL-02. Efficacy and safety of midostaurine in adult patients with newly diagnosed acute FLT3-positive myeloid leukemia

Sergey N. Bondarenko1, Elena V. Morozova1, Anna G. Smirnova1, Bella I. Ayubova1, Elena V. Karyagina2, Olga S. Uspenskaya3, Yulia S. Neredko4, Kamil D. Kaplanov5, Nikolay Yu. Tsvetkov1, Irina A. Samorodova1, Michail M. Kanunnikov1, Yuliya D. Oleynikova1, Ildar M. Barkhatov1, Tatyana L. Gindina1, Alexander D. Kulagin1

AL-03. Successful allogeneic stem cell transplantation in a female patient with therapy-related acute promyelocytic leukemia

Mikhail M. Kanunnikov, Alexandra V. Lapina, Zarema K. Abdulkhalikova, Bella I. Ayubova, Julija J. Vlasova, Marina O. Popova, Alexander D. Kulagin, Sergey N. Bondarenko

AL-04. Dynamics of different memory T cell recovery in patients with acute leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Natalia N. Popova, Mikhail Yu. Drokov, Julia O. Davydova, Nikolay М. Kapranov, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Zoya V. Konova, Anna A. Dmitrova, Mariya V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Darya S. Dubnyak, Elmira I. Kolgaeva, Mobil I. Akhmedov, Vera A. Vasilyeva, Irina V. Galtseva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

AL-05. Comparison of different-intensity conditioning regimen prior to allogeneic stem cell transplantation in infant acute myeloid leukemia

Zhemal Z. Rakhmanova, Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Anastasiya S. Frolova, Liubov A. Tsvetkova, Kirill A. Ekushov, Elena V. Babenko, Tatyana L. Gindina, Aleksandr L. Alyanskiy, Ildar M. Barkhatov, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya

AL-06. Loss of heterozygosity in the short tandem repeat (STR) profile of tumor DNA of de novo diagnosed ALL patients as a pattern of abnormal karyotype

Natalya V. Risinskaya1, Yana A. Kozhevnikova2, Valeriya A. Kovaleva2, Olga A. Gavrilina1, Julia A. Chabaeva1, Anna A. Yushkova1, Natalia S. Kostritsa2, Sergei M. Kulikov1, Elena N. Parovichnikova1, Andrey B. Sudarikov1

AL-07. Donor lymphocyte Infusion for the prevention and treatment of acute leukemia relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in adults

Anna G. Smirnova, Sergey N. Bondarenko, Ivan S. Moiseev, Bella I. Ayubova, Elena V. Babenko, Ildar M. Barkhatov, Alexander D. Kulagin, Boris V. Afanasyev

Lymphomas: LY-01 – LY-09

LY-01. Nivolumab-based salvage therapy for relapsing Hodgkin lymphoma after allogeneic stem cell transplantation

Anastasia V. Beynarovich, Kirill V. Lepik, Natalia B. Mikhailova, Evgenia S. Borzenkova, Elena V. Kondakova, Elena V. Babenko, Yuri R. Zalyalov, Ivan S. Moiseev, Alexander D. Kulagin

LY-02. Usage of Brentuximab vedotin with chemotherapy as a “salvage” regimen before autologous stem cell transplantation in classical Hodgkin’s lymphoma patients

Evgeniya S. Borzenkova, Natalia B. Mikhailova, Kirill V. Lepik, Andrey V. Kozlov, Yuri R. Zalyalov, Elena V. Kondakova, Anastasia V. Beynarovich, Elena E. Lepik, Ivan S. Moiseev, Boris V. Afanasyev

LY-03. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in mantle cell lymphoma: RM Gorbacheva Research Institute experience

Liudmila V. Fedorova, Kirill V. Lepik, Elena V. Kondakova, Yuri R. Zalyalov, Evgenia S. Borzenkova, Nikita P. Volkov, Ivan S. Moiseev, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-04. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma

Daria A. Koroleva, Mikhail Yu. Drokov, Olga O. Shchetsova, Nelly G. Gabeeva, Vera A. Vasilieva, Natalia N. Popova, Bella V. Biderman, Gennady M. Galstyan, Tatiana N. Obukhova, Andrey B. Sudarikov, Larisa A. Kuzmina, Evgeny E. Zvonkov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

LY-05. Autologous hematopoietic cell transplantation for HIV-related lymphoma: results of prospective matched case-control study

Marina O. Popova, Ivan V. Tsygankov, Yuliya A. Rogacheva, Kirill V. Lepik, Yuri R. Zalyalov, Lilia V. Stelmakh, Vadim V. Baykov, Sergey N. Bondarenko, Natalya B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-06. Epidemiology of HIV-related plasmablastic lymphoma: the results of multicenter retrospective study in Russia

Yuliya A. Rogacheva1, Marina O. Popova1, Ivan V. Tsygankov1, Kirill V. Lepik1, Marina V. Demchenkova2, Tatyana V. Shneyder3, Maria A. Kolesnikova4, Tatyana I. Pospelova4, Vadim V. Baykov1, Natalya B. Mikhailova1, Alexander D. Kulagin1

LY-07. Polatuzumab Vedotin in combination with bendamustine and rituximab in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma

Olesya G. Smykova, Polina V. Kotselyabina, Kirill V. Lepik, Elena V. Kondakova, Yuri R. Zalyalov, Lilia V. Stelmakh, Ivan S. Moiseev, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-08. Efficacy and safety of first-line chemotherapy in patients with lymphoma and HIV infection: results of a case-control study

Ivan V. Tsygankov, Marina O. Popova, Yulia A. Rogacheva, Kirill V. Lepik, Yuri R. Zalyalov, Lilia V. Stelmakh, Sergey N. Bondarenko, Vadim V. Baykov, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-09. HLA-haploidentical hematopoietic cell transplantation in a patient with recurrent primary diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system

Evgeny E. Zvonkov, Daria A. Koroleva, Mikhail Yu. Drokov, Olga O. Shchetsova, Nelly G. Gabeeva, Svetlana Yu. Fedorova, Galina A. Yatsyk, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

Chronic hematological malignancies: CM-01 – CM-08

CM-01. Effect of HSC mobilization procedure in patients with multiple myeloma on the level of myeloid suppressor cells in peripheral blood

Tatiana A. Aristova, Egor V. Batorov, Vera V. Sergeevicheva, Svetlana A. Sizikova, Galina Y. Ushakova, Andrey V. Gilevich, Ekaterina A. Shevela, Alexander A. Ostanin, Elena R. Chernykh

CM-03. Changes in treatment strategy for patients with advanced phase CML in the era of tyrosine kinase inhibitors

Elena V. Morozova, Yulia Y. Vlasova, Maria V. Barabanshikova, Evgenij A. Bakin, Ksenia S. Jurovskaya, Tatyana L. Gindina, Ildar M. Barkhatov, Sergey N. Bondarenko, Ivan S. Moiseev, Ludmila S. Zubarovskaya, Alexander D. Kulagin

CM-04. Experience of multiple myeloma treatment with high-dose chemotherapy and autologous hematopoietic stem cell transplants: results from the Hematology Department of Irkutsk Regional Clinical Hospital

Lubov M. Petrova, Tatiana S. Kaporskaya, Andreу N. Rebrikov, Igor V. Kiselev, Vera A. Lyskova, Oksana V. Khoroshikh, Natalia V. Kiseleva, Natalia P. Misharina, Lev Ya. Peliavin, Alexandеr M. Lavshuk

CM-05. Treatment efficiency in multiple myeloma combined with bone and/or extramedullary plasmacytomas

Valentina V. Porunova, Olga V. Pirogova, Olga V. Kudyasheva, Elena I. Darskaya, Ilya Yu. Nikolaev, Boris V. Afanasyev

CM-06. Mastocytosis in adults: A retrospective cohort study

Vsevolod G. Potapenko1,2, Anna V. Klimovich1, Irena E. Belousova4, Anna M. Maximova4, Ekaterina A. Ukrainchenko3, Alfia S. Nizamutdinova3, Ksenia A. Skoryukova1, Elena V. Lisukova2, Tatiana G. Kulibaba5, Maria V. Barabanshchikova2, Elena V. Morozova2, Nadezhda V. Medvedeva1

CM-07. Radiation therapy in cutaneous form of Rosai-Dorfman disease. Case report

Vsevolod G. Potapenko1,2, Irena E. Belousova3, Julia N. Vinogradova4, Karina A. Kelehsaeva4, Andrei M. Ulitin4, Nikolaj V. Ilyin4, Irina O. Smirnova6, Yanina G. Petunova5,6

CM-08. Polymorphism of factor V blood coagulation gene (G1691A) in patients with chronic myeloproliferative diseases in Kyrgyzstan

Irina A. Tsopova1, Svetlana G. Astapova2, Anna Yu. Khromushina3, Shakhnoza A. Murzamatova4

Hematopoietic reconstitution: HR-01 – HR-04

HR-01. Our experience of haploidentical hematopoietic stem cell transplantation with previous TCRαβ/CD19 depletion in adult patients with hematological malignances

Maria V. Dovydenko, Larisa A. Kuzmina, Vera A. Vasilieva, Mikhail Yu. Drokov, Tatiana V. Gaponova, Irina V. Galtseva, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Zoya V. Konova, Natalia N. Popova, Mobil I. Akhmedov, Daria S. Dubnyak, Anna A. Dmitrova, Olga S. Starikova, Natalia M. Nikiforova, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

HR-02. Influence of various types of immunosuppressive therapy on the reconstitution of lymphocyte subpopulations in the long term after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Irina V. Galtseva, Ksenia A. Nikiforova, Julia O. Davydova, Nikolay M. Kapranov, Natalia N. Popova, Ulyana V. Maslikova, Olga S. Starikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Feruza A. Omarova, Vera A. Vasilyeva, Mikhail Yu. Drokov, Denis V. Kamelskikh, Tatiana V. Gaponova, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

HR-03. Application of selected CD34+ cells for the treatment of poor graft function after allogeneic stem cell transplantation

Ulyana V. Maslikova, Mikhail Yu. Drokov, Denis V. Kamelskikh, Maxim A. Telyashov, Ekaterina D. Mikhaltsova, Natalia N. Popova, Daria S. Dubniak, Anna A. Dmitrova, Olga M. Koroleva, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Maria V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Vera A. Vasilieva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova

HR-04. CD45RA– fraction reinfusion impact on the T-cell subpopulations of the bone marrow in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from a haploidentical donor with TCRαβ depletion

Ulyana V. Maslikova, Natalia N. Popova, Feruza A. Omarova , Julia O. Davydova, Nikolay M. Kapranov, Mikhail Yu. Drokov, Denis V. Kamelskikh, Vera A. Vasilieva, Irina V. Galtseva, Larisa A. Kuzmina, Tatiana V. Gaponova, Elena N. Parovichnikova

Immune complications: IC-01 – IC-10

IC-01. Posttransplant cyclophosphamide versus ATG for graft-versus-host disease prophylaxis in patients with inherited disorders undergoing allogeneic stem cell transplantation

Tatiana A. Bykova, Anna A. Osipova, Varvara N. Ovechkina, Ivan S. Moiseev, Alexander L. Alyanskiy, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya

IC-02. Influence of various prophylaxis regimens on the structure of acute graft-versus-host disease in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Darya S. Dubnyak, Mikhail Yu. Drokov, Natalya V. Risinskaya, Vera A. Vasilyeva, Anna A. Dmitrova, Zoya V. Konova, Natalia N. Popova, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Mobil I. Akhmedov, Mariya V. Dovydenko, Natalia M. Nikiforova, Olga M. Koroleva, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Julia O. Davydova, Nikolay М. Kapranov, Larisa A. Kuzmina, Irina V. Galtseva, Andrey B. Sudarikov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-03. Pulmonary complications in children after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) with different intensity conditioning regimens and GVHD prophylaxis (post-transplant cyclophosphamide vs ATG)

Anastasia S. Frolova, Olesya V. Paina, Alisa G. Volkova, Polina V. Kozhokar, Zhemal Z. Rakhmanova, Liubov A. Tsvetkova, Kirill A. Ekushov, Elena V. Babenko, Alexander L. Alyanskiy, Ildar M. Barkhatov, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya

IC-04. Efficiency of platelet concentrate transfusions in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with concomitant refractoriness

Denis V. Kamelskikh, Mikhail Yu. Drokov, Igor V. Dubinkin, Olga S. Kalmykova, Vera A. Vasilyeva, Elena S. Demidova, Nikolay M. Kapranov, Julia O. Davydova, Ksenia A. Nikiforova, Maxim A. Telyashov, Artur V. Bulgakov, Irina V. Galtseva, Tatiana V. Gaponova, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-05. The major histocompatibility antigen mismatch pattern and its impact on the risk of acute GVHD in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from partially matched unrelated donors

Elmira I. Kolgaeva, Mikhail Yu. Drokov, Natalia N. Popova, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Feruza A. Omarova, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Mariya V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Darya S. Dubnyak, Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-06. Impact of killer cell Immunoglobulin-like receptor–ligand mismatching on the outcomes of haploidentical hematopoietic stem cell transplantation

Zoya V. Konova, Elena N. Parovichnikova, Ekaterina G. Khamaganova, Igor Yu. Uribin, Mikhail Yu. Drokov, Natalia N. Popova, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Mariya V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Darya S. Dubnyak, Elmira I. Kolgaeva, Mobil I. Akhmedov, Vera A. Vasilyeva, Tatyana V. Gaponova, Denis V. Kamelskikh, Irina V. Galtseva, Larisa A. Kuzmina, Valery G. Savchenko

IC-07. Extracorporeal photopheresis in children with chronic graft-versus-host disease

Andrey V. Kozlov, Irina P. Solodova, Tatyana A. Bykova, Olesya V. Paina, Irina I. Kulagina, Sergey N. Bondarenko, Marya A. Estrina, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

IC-08. Dynamics of the airflow obstruction formation, response to treatment and overall survival in adult patients with bronchiolitis obliterans after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Egor A. Kulagin1, Alisa G. Volkova2, Valeria R. Yanbukhtina2, Anna G. Smirnova2, Yulia Yu. Vlasova2, Irina K. Golubovskaya2, Sergey N. Bondarenko2, Ivan S. Moiseev2, Julia D. Rabik3, Vasiliy I. Trofimov1, Boris V. Afanasyev2

IC-09. Risk factors for the anti-HLA antibodies development in allogeneic hematopoetic stem cell transplant recipients

Olga S. Starikova, Julia O. Davydova, Mikhail Yu. Drokov, Vera A. Vasilieva, Ekaterina D. Mikhaltsova, Natalia N. Popova, Daria S. Dubnyak, Anna A. Dmitrova, Olga M. Koroleva, Natalia M. Nikiforova, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Maria V. Dovydenko, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Nikolay M. Kapranov, Larisa A. Kuzmina, Irina V. Galtseva, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-10. Extracorporeal photopheresis in the treatment of chronic graft-versus-host disease: experience at the National Center of Hematology

Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Mikhail Yu. Drokov, Mariya V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Darya S. Dubnyak, Anna A. Dmitrova, Natalya M. Nikiforova, Olga S. Starikova, Denis V. Kamelskikh, Alexandra A. Shcherbakova, Tatyana V. Gaponova, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

Posttransplant Infections: PI-01 – PI-08

PI-01. Bloodstream infections in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients: epidemiology, risk factors and outcomes

Mobil I. Akhmedov, Galina A. Klyasova, Elena N. Parovichnikova, Larisa A. Kuzmina, Vera A. Vasilyeva, Mikhail Yu. Drokov, Mariya V. Dovydenko, Anastasia V. Fedorova, Natalia N. Popova, Zoya V. Konova, Feruza A. Omarova, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Darya S. Dubnyak, Valery G. Savchenko

PI-02. A clinical case of severe cytomegalovirus gastroesophagitis after allogeneic related transplantation of hematopoietic stem cells

Natalia A. Burlaka, Teymur Z. Aliev, Irina O. Kostareva, Yuri V. Lozovan, Denis V. Shevtsov, Amina M. Suleimanova, Nara G. Stepanyan, Elena B. Machneva, Natalia V. Sidorova, Kirill I. Kirgizov, Svetlana R. Varfolomeeva

PI-03. CMV-specific immune reconstitution in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Anna A. Dmitrova, Mikhail Yu. Drokov, Larisa A. Kuzmina, Murad S. Vagida, Dmitry O. Kiryukhin, Vera A. Vasilyeva, Natalia N. Popova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Maria V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Darya S. Dubnyak, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Natalia M. Nikiforova, Ulyana V. Maslikova, Olga S. Starikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Grigoriy A. Efimov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PI-04. Therapy and prophylaxis of cytomegalovirus infection in post-transplant patients using specific T lymphocytes

Alexandra A. Maleeva, Yana V. Serdyuk, Anna A. Dmitrova, Mikhail Yu. Drokov, Denis V. Kamelskikh, Larisa A. Kuzmina, Tatiana V. Gaponova, Grigory A. Efimov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PI-05. First line single-agent ruxolitinib for grade 3-4 acute graft-versus-host disease in patients with severe infectious complications

Ivan S. Moiseev, Evgenia S. Borzenkova, Irina K. Golubovskaya, Olga V. Kudyasheva, Anna G. Smirnova, Elena V. Morozova

PI-06. Invasive aspergillosis caused by Aspergillus non-fumigatus in haematological patients

Yuliya A. Rogacheva1, Marina O. Popova1, Alisa G. Volkova1, Inna V. Markova1, Ilia Y. Nikolaev1, Olga N. Pinegina1, Svetlana M. Ignatieva2, Tatiana S. Bogomolova2, Asmik G. Gevorgayn1, Olesya V. Paina1, Tatiana A. Bykova1, Elena I. Darskaya1, Oleg V. Goloshchapov1, Maria D. Vladovskaya1, Ludmila S. Zubarovskaya1, Nikolay N. Klimko1,2

PI-07. Epidemiology of infectious complications in patients with acute graft-versus-host disease

Aleksander A. Siniaev, Marina O. Popova, Yuliya A. Rogacheva, Oleg V. Goloshchapov, Anna A. Spiridonova, Sergey N. Bondarenko, Ivan S. Moiseev, Alexander D. Kulagin

PI-08. Antimicrobial control in real clinical practice

Yulia V. Sveshnikova, Dmitry A. Mazein, Olga A. Markina, Alevtina V. Dzhapakova, Tatyana S. Konstantinova

Pediatric oncology: PO-01 – PO-09

PO-01. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in children under one year of age: Experience of the N. Blokhina National Medical Research Center of Oncology

Teymur Z. Aliev, Kirill I. Kirgizov, Natalia V. Sidorova, Amina M. Suleimanova, Denis V. Shevtsov, Elena B. Machneva, Yuri V. Lozovan, Irina O. Kostareva, Svetlana R. Varfolomeeva

PO-02. Results of hematopoietic stem cells transplantation from related donor with TCRαβCD19- depletion and additional injection of CD45RA-depleted memory T cells on day 0

Anna A. Bogoyavlenskaya, Larisa N. Shelikhova, Maria A. Ilyushina, Maria A. Dunaykina, Svetlana N. Kozlovskaya, Elena E. Kurnikova, Natalya V. Myakova, Dmitry V. Litvinov, Galina A. Novichkova, Alexey A. Maschan, Michael A. Maschan

PO-03. Efficacy of high-dose chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of pediatric malignant brain tumors

Asmik G. Gevorgian1, Polina S. Tolkunova1, Elena V. Morozova1, Ilya V. Kazantsev1, Tatiana V. Iukhta1, Darya A. Drozdovskaya1, Andrey V. Kozlov1, Yury A. Punanov1, Ludmila S. Zubarovskaya1, Olga G. Zheludkova2, Boris V. Afanasyev1

PO-04. High-dose chemotherapy with allogeneic hemopoietic stem cell transplantation from haploidentical donor for patients with primary resistant or relapsed neuroblastoma, a single center experience

Ilya V. Kazantsev, Asmik G. Gevorgian, Tatiana V. Iukhta, Andrew V. Kozlov, Polina S. Tolkunova, Daria A. Drozdovskaya, Margarita S. Golenkova, Olga I. Bogdanova, Poina S. Kuga, Alexander N. Shvetsov, Svetlana A. Safonova, Yuri A. Punanov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

PO-06. TCRαβ+/CD19+-depletion in hematopoietic stem cells transplantation from matched unrelated and haploidentical donors in children with high-risk acute myeloblastic leukemia in first complete remission

Larisa N. Shelikhova, Mariа A. Ilyushina, Zhanna B. Shekhovtsova, Dmitriy N. Balashov, Yuliya V. Skvortsova, Yakov O. Muzalevsky, Irina P. Shipitsina, Daria A. Shasheleva, Rimma D. Khismatullina, Elena E. Kurnikova, Sergey L. Blagov, Svetlana N. Kozlovskaya, Anna M. Livshits, Irina I. Kalinina, Lily A. Khachatryan, Anna A. Bogoyavlenskaya, Dmitriy E. Pershin, Alexander M. Popov, Yuliya V. Olshanskaya, Dmitriy V. Litvinov, Galina A. Novichkova, Alexei A. Maschan, Michael A. Maschan

PO-07. Optimal model of GvHD prophylaxis in unrelated hematopoietic stem cell transplants in children with malignant diseases

Natalya V. Sidorova1, Kirill I. Kirgizov1, Alexey S. Slinin1,2, Elena B. Machneva1,3, Ekaterina A. Pristanskova3, Veronika V. Konstantinova3, Alexandra E. Burya3, Oksana L. Blagonravova3, Elena A. Skorobogatova3

PO-08. Features of hematopoietic stem cell apheresis in children with solid tumors weighing less than 15 kg: our experience

Nara G. Stepanyan, Natalia V. Sidorova, Nyne V. Matinyan, Kirill I.Kirgizov, Nikolay N. Tupitsyn, Svetlana R. Varfolomeeva

PO-09. Efficiency comparison of haploidentical vs unrelated donor lymphocyte infusions in pediatric patients with relapsed acute lymphoblastic leukemia

Liubov A. Tsvetkova, Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Аnastasia S. Frolova, Zhemal Z. Rakhmanova, Nina V. Subora, Kirill A. Ekushov, Polina V. Sheveleva, Elena V. Babenko, Inna V. Markova, Aleksandr L. Alyanskiy, Sergey N. Bondarenko, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Posttransplant care and rehabilitation: PC-01 – PC-06

PC-01. Daily skin care for HSCT recipients

Natalya P. Gusleva, Olga V. Pimenova, Larisa N. Shelikhova

PС-02. Cognitive impairment in patients with hemoblastoses during bone marrow transplantation

Tatyana А. Kerpataya, Irina V. Grandilevskaya, Olga V. Ushakova, Alisa G. Volkova

PС-03. Remote nutrition monitoring in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cells transplantation

Natalia M. Nikiforova, Mikhail Yu. Drokov, Vera A. Vasilieva, Ekaterina D. Mikhaltsova, Natalia N. Popova, Daria S. Dubnyak, Anna A. Dmitrova, Olga M. Koroleva, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Maria V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PС-04. Comparison of chlorhexidine and Ringer’s solution efficiency for the prevention of oral mucositis in the early posttransplant period in adults

Feruza A. Omarova, Mikhail Yu. Drokov, Natalia N. Popova, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Elmira I. Kolgaeva, Ekaterina D. Mikhaltsova, Mariya V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Darya S. Dubnyak, Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PC-06. Muscle strength and vegetative support at childhood on different stages of hematopoietic transplantation

Mikhail Y. Zhukov, Nikolay N. Mitrakov, Alexey V. Korochkin, Olga A. Laisheva

Gene and cellular therapy: GC-01 – GC-04

GC-01. CaCO3 nuclei as components of doxorubicin targeted delivery systems for the treatment of solid tumors

Oleg V. Galibin2, Natalia N. Sudareva1,2, Pavel V. Popryadukhin1,2, Olga M. Suvorova1, Alexander D. Vilesov1,2, Alena A. Popova3, Dmitry N. Suslov3

GC-02. Optimization of genome editing conditions in hematopoietic stem cells using designer nucleases TALEN and CRISPR/Cas9

Kirill V. Lepik1, Alyona I. Shakirova1, Marina О. Popova1, Vladislav S. Sergeev1, Albert R. Muslimov1, Boris Fehse2, Alexander D. Kulagin1

GC-03. Prospects for the use of polyelectrolyte nanocapsules in gene therapy approaches

Tatiana V. Machel1,2,3, Anastasia S. Bukreeva3, Anna S. Rogova3, Ekaterina E. Stefanovskaya3, Oleksii O. Peltek2, Mikhail A. Trofimov4, Yana V. Tarakanchikova3,4, Kirill V. Lepik1, Mikhail V. Zyuzin2, Alexander S. Timin1,3,5, Albert R. Muslimov1,3,4

GC-04. Individual and cell-based carriers for delivery of therapeutic compounds: from design consideration to in vivo studies

Timofey E. Karpov1,2, Albert R. Muslimov1,2, Dmitry О. Antuganov2, Yana V. Tarakanchikova2,3, Mikhail V. Zyuzin2,4, Alexander S. Timin1,2,5

Organizational issues: OI-01 – OI-03

OI-01. Cost optimization of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Russia

Mikhail Yu. Drokov1, Oleg A. Miloserdov2, Irina T. Ibragimova1, Bella V. Biderman1, Yulia V. Sidorova1, Anastasia S. Smotrova1, Vera A. Vasilyeva1, Irina A. Lukianova1, Larisa A. Kuzmina1, Andrey B. Sudarikov1, Tatyana N. Obukhova1, Ekaterina S. Pronina1, Tatyana V. Gaponova1, Tatyana N. Filonova1, Vera V. Troitskaya1, Elena N. Parovichnikova1, Valery G. Savchenko1

OI-02. Organizational and methodological aspects of patient’s selection for transplantation and search for an unrelated donor: Experience of the National Research Center for Hematology

Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Mikhail Yu. Drokov, Anna A. Dmitrova, Olga S. Starikova, Tatyana V. Gaponova, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

OI-03. Efficiency evaluation of forecasting the drug needs for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using a simulation method: The busulfan case study

Vadim V. Zubkov, Mikhail Yu. Drokov, Roza I. Yagudina, Tatiana I. Kupriyanenko, Galina A. Arkhipova, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova