ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Posttransplant Infections: PI-01 – PI-08

PI-01. Bloodstream infections in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients: epidemiology, risk factors and outcomes

Mobil I. Akhmedov, Galina A. Klyasova, Elena N. Parovichnikova, Larisa A. Kuzmina, Vera A. Vasilyeva, Mikhail Yu. Drokov, Mariya V. Dovydenko, Anastasia V. Fedorova, Natalia N. Popova, Zoya V. Konova, Feruza A. Omarova, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Darya S. Dubnyak, Valery G. Savchenko

PI-02. A clinical case of severe cytomegalovirus gastroesophagitis after allogeneic related transplantation of hematopoietic stem cells

Natalia A. Burlaka, Teymur Z. Aliev, Irina O. Kostareva, Yuri V. Lozovan, Denis V. Shevtsov, Amina M. Suleimanova, Nara G. Stepanyan, Elena B. Machneva, Natalia V. Sidorova, Kirill I. Kirgizov, Svetlana R. Varfolomeeva

PI-03. CMV-specific immune reconstitution in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Anna A. Dmitrova, Mikhail Yu. Drokov, Larisa A. Kuzmina, Murad S. Vagida, Dmitry O. Kiryukhin, Vera A. Vasilyeva, Natalia N. Popova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Maria V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Darya S. Dubnyak, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Natalia M. Nikiforova, Ulyana V. Maslikova, Olga S. Starikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Grigoriy A. Efimov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PI-04. Therapy and prophylaxis of cytomegalovirus infection in post-transplant patients using specific T lymphocytes

Alexandra A. Maleeva, Yana V. Serdyuk, Anna A. Dmitrova, Mikhail Yu. Drokov, Denis V. Kamelskikh, Larisa A. Kuzmina, Tatiana V. Gaponova, Grigory A. Efimov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PI-05. First line single-agent ruxolitinib for grade 3-4 acute graft-versus-host disease in patients with severe infectious complications

Ivan S. Moiseev, Evgenia S. Borzenkova, Irina K. Golubovskaya, Olga V. Kudyasheva, Anna G. Smirnova, Elena V. Morozova

PI-06. Invasive aspergillosis caused by Aspergillus non-fumigatus in haematological patients

Yuliya A. Rogacheva1, Marina O. Popova1, Alisa G. Volkova1, Inna V. Markova1, Ilia Y. Nikolaev1, Olga N. Pinegina1, Svetlana M. Ignatieva2, Tatiana S. Bogomolova2, Asmik G. Gevorgayn1, Olesya V. Paina1, Tatiana A. Bykova1, Elena I. Darskaya1, Oleg V. Goloshchapov1, Maria D. Vladovskaya1, Ludmila S. Zubarovskaya1, Nikolay N. Klimko1,2

PI-07. Epidemiology of infectious complications in patients with acute graft-versus-host disease

Aleksander A. Siniaev, Marina O. Popova, Yuliya A. Rogacheva, Oleg V. Goloshchapov, Anna A. Spiridonova, Sergey N. Bondarenko, Ivan S. Moiseev, Alexander D. Kulagin

PI-08. Antimicrobial control in real clinical practice

Yulia V. Sveshnikova, Dmitry A. Mazein, Olga A. Markina, Alevtina V. Dzhapakova, Tatyana S. Konstantinova