ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Experimental studies

Exosomes as a promising tool for research and molecular diagnostics of myeloproliferative disorders

Anna N. Parfenenkova1, Ildar M. Barkhatov2, Anton A. Kremlev2, Olga A. Epifanovskaya2, Andrey N. Gorshkov3, Vera V. Vysochinskaya3, Mikhail P. Grudinin3, Anton A. Kornev4, Boris V. Afanasyev2

Experimental urinary bladder reconstruction using allogeneic tissue engineering products

Nadezhda V. Orlova1, Alexander N. Muraviov1,4, Tatjana I. Vinogradova1, Natalija M. Yudintceva2, Yulia A. Nashchekina2, Natalija V. Zabolotnih1, Alexander A. Lebedev1, Magomedsadik G. Sheykhov1, Piotr K. Yablonsky1,3