ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full
Volume 12, Number 4
12/29/2023
Volume 12, Number 4
Editor-in-Chief
Kulagin A. D. (St. Petersburg, Russia)
Co-Editors-in-Chief
Wagemaker G. (Rotterdam, Netherlands)
Zander A. R. (Hamburg, Germany)
Deputy Editor
Fehse B. (Hamburg, Germany)
Managing Editor
Chukhlovin A. B. (St. Petersburg, Russia)
Editorial Board
Aleynikova O. V. (Minsk, Belarus)
Borset M. (Trondheim, Norway)
Chechetkin A. V. (St. Petersburg, Russia)
Fibbe W. (Leiden, Netherlands)
Gale R. P. (Los Angeles, USA)
Galibin O. V. (St. Petersburg, Russia)
Hehlmann R. (Mannheim, Germany)
Hölzer D. (Frankfurt a.M., Germany)
Kolb H.-J. (München, Germany)
Kröger N. (Hamburg, Germany)
Lange C. (Hamburg, Germany)
Mamaev N. N. (St. Petersburg, Russia)
Mikhailova N. B. (St. Petersburg, Russia)
Moiseev I. S. (St. Petersburg, Russia)
Nagler A. (Tel-Aviv, Israel)
Nemkov A. S. (St. Petersburg, Russia)
Paramonov I. V. (Kirov, Russia)
Roumiantsev A. G. (Moscow, Russia)
Smirnov A. V. (St. Petersburg, Russia)
Uss A. L. (Minsk, Belarus)
Zubarovskaya L. S. (St. Petersburg, Russia)
Editorial Council
In this Issue

Review article

Clinical studies

Multicenter non-interventional retrospective study: prevalence, clinical characteristics and approaches to the treatment of acute and chronic graft-versus-host disease in the Russian Federation

Ivan S. Moiseev1, Mikhail Yu. Drokov2, Dmitry V. Motorin3, Renat S. Badaev4, Galina D. Petrova5, Tatyana A. Bykova1, Anastasia V. Beynarovich1, Larisa A. Kuzmina2, Maria V. Dovydenko2, Vera A. Vasil'eva2, Anastasia I. Reshetova4, Natalya M. Nikiforova5, Ludmila S. Zubarovskaya1, Alexander D. Kulagin1, Elena N. Parovichnikova2

Efficacy of hypomethylating therapy prior to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation upon clinical outcomes in patients with juvenile myelomonocytic leukemia

Anna A. Osipova, Liubov A. Tsvetkova, Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Zhemal Z. Rakhmanova, Alexey V. Evdokimov, Ildar M. Barkhatov, Olga A. Slesarchuk, Tatiana A. Bykova, Boris I. Smirnov, Elena V. Semenova, Alexander D. Kulagin, Ludmila S. Zubarovskaya

Graft preservation in haploidentical hematopoietic stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide: single center experience

Renat S. Badaev, Darina B. Zammoeva, Vasiliy S. Chistyakov, Alexander Yu. Pestakov, Larisa L. Girshova, Irina G. Budaeva, Nadiya T. Siordiya, Yuliya A. Alekseeva, Elza G. Lomaia, Andrey Yu. Zaritskey, Dmitriy V. Motorin

Heterozygous mutation of the CCR5 gene in HIV-infected individuals with lymphomas

Marina O. Popova, Yaroslava V. Komarova, Andrey M. Chekalov, Yulia A. Rogacheva, Ivan V. Tsygankov, Lilia V. Stelmakh, Ludmila V. Fedorova, Kirill V. Lepik, Alena I. Shakirova, Vladislav S. Sergeev, Ildar M. Barkhatov, Artem A. Gusak, Vadim V. Baykov, Ivan S. Moiseev, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

Clinical case

T-cell prolymphocytic leukemia (T-PLL): a clinical case and review of the literature

Yana V. Krylova, Natalia B. Mikhailova, Elena E. Lepik, Kirill V. Lepik, Anastasia V. Beynarovich, Anna G. Smirnova, Yulia Yu. Vlasova, Elena V. Babenko, Alexei V. Evdokimov, Anastasia V. Khalyalieva, Artem A. Gusak, Anna V. Botina, Vadim V. Baykov, Alexander D. Kulagin

Experimental study

Production of autologous T-lymphocytes with anti-CD19 chimeric antigen receptor using an automated, completely closed and serum-free technological process

Vladislav S. Sergeev1,2, Natalya V. Emelyanova2, Vladislav V. Markelov1, Ivan N. Gaponenko1, Kirill V. Lepik1, Alena I. Shakirova1, Tatyana L. Nekhaeva2, Irina A. Baldueva2, Ilya S. Zyuzgin2, Marina O. Popova1, Alexander D. Kulagin1

Short report

Tixagevimab/Cilgavimab prophylaxis against SARS-CoV-2 in patients with hematological malignancies

Aleksandr A. Siniaev1, Daria A. Chebykina2, Marina O. Popova1, Yulia A. Rogacheva1, Natalia A. Zorina3, Natalia V. Minaeva3, Sergey V. Voloshin2, Sergey N. Bondarenko1, Ivan S. Moiseev1, Alexander D. Kulagin1