ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Pediatric oncology: PO-01 – PO-05

PO-02. High-dose chemotherapy and autologous hemopoietic stem cell transplantation effectiveness in patients with relapsed medulloblastoma: RM Gorbacheva Research Institute experience

Asmik G. Gevorgian, Ilya V. Kazantsev, Denis V. Kozlov, Polina S. Tolkunova, Tatiana V. Iukhta, Andrew V. Kozlov, Margarita S. Golenkova, Alexander N. Galimov, Olga I. Bogdanova, Alexander D. Kulagin, Yuri A. Punanov, Olga G. Zheludkova, Ludmila S. Zubarovskaya

PO-03. First pediatric cases of autologous hematopoietic stem-cell transplantation in Armenia

Mane S. Gizhlaryan1,3, Karen H. Meliksetyan2, Inga V. Khalatyan1,2, Armine Pepanyan4, Andranik G. Shamilyan4, Medea G. Anastasiadi1,2, Taguhi J. Hovhannisyan1,2, Gevorg N. Tamamyan1,3, Samvel H. Danielyan4, Lusine M. Krmoyan1,2

PO-04. Dinutuximab beta immunotherapy after autologous and allogeneic hemopoietic stem cell transplantation in patients with high- and ultrahigh-risk group neuroblastoma: RM Gorbacheva Research Institute experience

Ilya V. Kazantsev, Asmik G. Gevorgian, Polina S. Tolkunova, Tatiana V. Iukhta, Daria A. Drozdovskaya, Andrew V. Kozlov, Margarita S. Golenkova, Alexander N. Galimov, Olga I. Bogdanova, Ekaterina V. Goncharova, Yuri A. Punanov, Alexander D. Kulagin, Ludmila S. Zubarovskaya

PO-05. Everolimus with tacrolimus for graft-versus-host disease prophylaxis in children with acute leukemia and JMML after allo-HSCT

Olesya V. Paina, Liubov A. Tsvetkova, Polina V. Kozhokar, Аnastasia S. Frolova, Zhemal Z. Rakhmanova, Elena V. Semenova, Alexander D. Kulagin, Ludmila S. Zubarovskaya