ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Award Session: AW-01 – AW-03

AW-01. The results of a retrospective multicenter study: epidemiology of HIV-related Non-Hodgkin lympoma

Аndrey М. Chekalov1, Marina О. Popova1, Ivan V. Tsygankov1, Yulia А. Rogacheva1, Nikita P. Volkov1, Anastasia V. Beynarovich1, Kirill V. Lepik1, Мarina V. Demchenkova2, М. V. Grigorieva2, Тatyana V. Schneider3, Yulia V. Kopeikina3, Vsevolod G. Potapenko4, Nadezhda V. Medvedeva4, Ilya S. Zyuzgin5, Мaria А. Kolesnikova6, Тatyana I. Pospelova6, Еlena Е. Zinina7, Аlexander А. Myasnikov8, Кamil D. Kaplanov9, Тatyana I. Ksenzova10, Stella S. Zola11, Еlena S. Pavlyuchenko12, Natalya B. Mikhailova1, Vadim V. Baykov1, Аlexander D. Kulagin1

AW-02. Chimerism in the population of T-regulatory cells as a predictive marker for late acute graft-versus-host disease development in patients with acute leukemia after allogeneic hematopoietic stem cells transplantation

Darya S. Dubnyak, Natalya V. Risinskaya, Mikhail Y. Drokov, Vera A. Vasilyeva, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Natalia N. Popova, Anna A. Dmitrova, Olga M. Koroleva, Natalia M. Nikiforova, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Mariya V. Dovydenko, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Julia O. Davydova, Nikolay М. Kapranov, Larisa A. Kuzmina, Irina V. Galtseva, Andrey B. Sudarikov, Elena N.Parovichnikova

AW-03. Treatment strategy for the patients with relapsed and refractory classical Hodgkin lymphoma after PD-1 inhibitors failure: experience at the Pavlov University

Liudmila V. Fedorova, Kirill V. Lepik, Elena V. Kondakova, Evgenia S. Borzenkova, Anastasia V. Beynarovich, Polina V. Kotselyabina, Marina O. Popova, Ivan S. Moiseev, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin