ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Acute leukemias: AL-01 – AL-07

AL-01. Efficacy of gilteritinib in adult patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia FLT3+

Sergey N. Bondarenko1, Elena V. Morozova1, Anna G. Smirnova1, Yulia Yu. Vlasova1, Bella I. Ayubova1, Elena V. Karyagina2, Ridvan K. Ilyasov3, Natalya A. Zorina4, Svetlana S. Belyaeva5, Nikolay Yu. Tsvetkov1, Michail M. Kanunnikov1, Yuliya D. Oleynikova1, Ildar M. Barkhatov1, Tatyana L. Gindina1, Ivan S. Moiseev1, Alexander D. Kulagin1

AL-02. Efficacy and safety of midostaurine in adult patients with newly diagnosed acute FLT3-positive myeloid leukemia

Sergey N. Bondarenko1, Elena V. Morozova1, Anna G. Smirnova1, Bella I. Ayubova1, Elena V. Karyagina2, Olga S. Uspenskaya3, Yulia S. Neredko4, Kamil D. Kaplanov5, Nikolay Yu. Tsvetkov1, Irina A. Samorodova1, Michail M. Kanunnikov1, Yuliya D. Oleynikova1, Ildar M. Barkhatov1, Tatyana L. Gindina1, Alexander D. Kulagin1

AL-03. Successful allogeneic stem cell transplantation in a female patient with therapy-related acute promyelocytic leukemia

Mikhail M. Kanunnikov, Alexandra V. Lapina, Zarema K. Abdulkhalikova, Bella I. Ayubova, Julija J. Vlasova, Marina O. Popova, Alexander D. Kulagin, Sergey N. Bondarenko

AL-04. Dynamics of different memory T cell recovery in patients with acute leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Natalia N. Popova, Mikhail Yu. Drokov, Julia O. Davydova, Nikolay М. Kapranov, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Zoya V. Konova, Anna A. Dmitrova, Mariya V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Darya S. Dubnyak, Elmira I. Kolgaeva, Mobil I. Akhmedov, Vera A. Vasilyeva, Irina V. Galtseva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

AL-05. Comparison of different-intensity conditioning regimen prior to allogeneic stem cell transplantation in infant acute myeloid leukemia

Zhemal Z. Rakhmanova, Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Anastasiya S. Frolova, Liubov A. Tsvetkova, Kirill A. Ekushov, Elena V. Babenko, Tatyana L. Gindina, Aleksandr L. Alyanskiy, Ildar M. Barkhatov, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya

AL-06. Loss of heterozygosity in the short tandem repeat (STR) profile of tumor DNA of de novo diagnosed ALL patients as a pattern of abnormal karyotype

Natalya V. Risinskaya1, Yana A. Kozhevnikova2, Valeriya A. Kovaleva2, Olga A. Gavrilina1, Julia A. Chabaeva1, Anna A. Yushkova1, Natalia S. Kostritsa2, Sergei M. Kulikov1, Elena N. Parovichnikova1, Andrey B. Sudarikov1

AL-07. Donor lymphocyte Infusion for the prevention and treatment of acute leukemia relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in adults

Anna G. Smirnova, Sergey N. Bondarenko, Ivan S. Moiseev, Bella I. Ayubova, Elena V. Babenko, Ildar M. Barkhatov, Alexander D. Kulagin, Boris V. Afanasyev