ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Lymphomas: LY-01 – LY-09

LY-01. Nivolumab-based salvage therapy for relapsing Hodgkin lymphoma after allogeneic stem cell transplantation

Anastasia V. Beynarovich, Kirill V. Lepik, Natalia B. Mikhailova, Evgenia S. Borzenkova, Elena V. Kondakova, Elena V. Babenko, Yuri R. Zalyalov, Ivan S. Moiseev, Alexander D. Kulagin

LY-02. Usage of Brentuximab vedotin with chemotherapy as a “salvage” regimen before autologous stem cell transplantation in classical Hodgkin’s lymphoma patients

Evgeniya S. Borzenkova, Natalia B. Mikhailova, Kirill V. Lepik, Andrey V. Kozlov, Yuri R. Zalyalov, Elena V. Kondakova, Anastasia V. Beynarovich, Elena E. Lepik, Ivan S. Moiseev, Boris V. Afanasyev

LY-03. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in mantle cell lymphoma: RM Gorbacheva Research Institute experience

Liudmila V. Fedorova, Kirill V. Lepik, Elena V. Kondakova, Yuri R. Zalyalov, Evgenia S. Borzenkova, Nikita P. Volkov, Ivan S. Moiseev, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-04. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma

Daria A. Koroleva, Mikhail Yu. Drokov, Olga O. Shchetsova, Nelly G. Gabeeva, Vera A. Vasilieva, Natalia N. Popova, Bella V. Biderman, Gennady M. Galstyan, Tatiana N. Obukhova, Andrey B. Sudarikov, Larisa A. Kuzmina, Evgeny E. Zvonkov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

LY-05. Autologous hematopoietic cell transplantation for HIV-related lymphoma: results of prospective matched case-control study

Marina O. Popova, Ivan V. Tsygankov, Yuliya A. Rogacheva, Kirill V. Lepik, Yuri R. Zalyalov, Lilia V. Stelmakh, Vadim V. Baykov, Sergey N. Bondarenko, Natalya B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-06. Epidemiology of HIV-related plasmablastic lymphoma: the results of multicenter retrospective study in Russia

Yuliya A. Rogacheva1, Marina O. Popova1, Ivan V. Tsygankov1, Kirill V. Lepik1, Marina V. Demchenkova2, Tatyana V. Shneyder3, Maria A. Kolesnikova4, Tatyana I. Pospelova4, Vadim V. Baykov1, Natalya B. Mikhailova1, Alexander D. Kulagin1

LY-07. Polatuzumab Vedotin in combination with bendamustine and rituximab in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma

Olesya G. Smykova, Polina V. Kotselyabina, Kirill V. Lepik, Elena V. Kondakova, Yuri R. Zalyalov, Lilia V. Stelmakh, Ivan S. Moiseev, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-08. Efficacy and safety of first-line chemotherapy in patients with lymphoma and HIV infection: results of a case-control study

Ivan V. Tsygankov, Marina O. Popova, Yulia A. Rogacheva, Kirill V. Lepik, Yuri R. Zalyalov, Lilia V. Stelmakh, Sergey N. Bondarenko, Vadim V. Baykov, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LY-09. HLA-haploidentical hematopoietic cell transplantation in a patient with recurrent primary diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system

Evgeny E. Zvonkov, Daria A. Koroleva, Mikhail Yu. Drokov, Olga O. Shchetsova, Nelly G. Gabeeva, Svetlana Yu. Fedorova, Galina A. Yatsyk, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko