ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

N. Solid tumors

High-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in children with Ewing’s sarcoma/PNET

Ilya V. Kazantsev1, Tatjana V. Youhta2, Elena V. Morozova1, Svetlana A. Safonova2, Yury A. Punanov2, Liudmila S. Zubarovskaya1, Boris V. Afanasyev1

The outcome of treatment in patients with high-risk (HR) retinoblastoma

Igor S. Dolgopolov1, Tatiana L. Ushakova1, Olga N. Gorovtzova1, Alevtina I. Pavlovskaya2, Roman I. Pimenov1, Vasilii K. Boyarshinov1, Natalia S. Subbotina1, Igor V. Glekov1, Vladimir G. Poliakov1, George L. Mentkevich1

Restoration of ovarian function after cryopreserved ovarian tissue transplantation in women exposed to complex treatment for gynecological cancer: feasibility of this option in pediatric cancer patients

Alla S. Lisyanskya1,2, Natalia I. Tapilskaya1,3, Margarita B. Belogurova3,4, Yulia V. Dinikina3, Ekaterina V. Tsibatova4, Georgy M. Manikhas1

Treatment of patients with high-risk axial and pelvic Ewing’s sarcoma (ES). A single-institution experience

Roman I. Pimenov1, Igor S. Dolgopolov1, Vasilii K. Boyarshinov1, Natalia S. Subbotina1, Igor V. Visochin1, Stuart Siegiel2, George L. Mentkevich1

Aggressiveness of tumor resection improves survival in pediatric malignant gliomas

Ludmila I. Shats1, Margarita B. Belogurova1, Olga G. Zheludkova 2

First experience of treatment of high-risk neuroblastoma patients using autologous peripheral blood stem cells transplantation

Igor N. Vyatkin1,2,  Egor V. Shorikov1,2, Andrey A. Igumenshev1,2, Larisa V. Vakhonina1,2, Natalya G. Maisheva1,2, Yulia A. Yakovleva1,2, Grigory A. Tsaur1,2, Alexander M. Popov1,2,3, Elizaveta R. Semenikhina1, Leonid I. Savelyev1,2,3, Larisa G. Fechina1,2