ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Pediatric oncology: PO-01 – PO-11

PO-01. Results of HSC transplantation in children with solid malignant neoplasms: Experience at the N. N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology

Teymur Z. Aliev, Elena B. Machneva, Karina A. Sergeenko, Irina O. Kostareva, Nara G. Stepanyan, Yuri V. Lozovan, Tatiana I. Potemkina, Natalia A. Burlaka, Amina M. Suleimanova, Marina V. Rubanskaya, Garik B. Sagoyan, Olga M. Romantsova, Lana M. Kudaeva, Anatoly P. Kazantsev, Vladimir G. Polyakov, Kirill I. Kirgizov, Svetlana R. Varfolomeeva

PO-02. Haploidentical versus matched unrelated HSCT with post transplant cyclophosphamide based GvHD prophylaxis in children with acute leukemia

Anastasiia S. Borovkova, Olesia V. Paina, Zhemal Z. Rakhmanova, Polina V. Kozhokar, Anastasiia S. Kalinichenko, Liubov A. Tsvetkova, Svetlana V. Razumova, Kirill A. Ekushov, Anna A. Osipova, Olga A. Slesarchuk, Tatiana A. Bykova, Elena V. Semenova, Alexander D. Kulagin, Ivan S. Moiseev, Ludmila S. Zubarovskaya

PO-04. Experience in high-dose chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation in children in Chelyabinsk Region

Maria V. Danilova, Sergei G. Kovalenko, Svetlana E. Tsvetkova, Elena V. Kopytova, Karine B. Volkova, Maria V. Bogacheva, Irina I. Spichak

PO-05. Experience with CXCR4 antagonist (Plerixafor) in pediatric clinic at the R. Gorbacheva Memorial Instotute of Pediatric Oncology, Hematology and Transplantation

Margarita S. Khalipskaya, Polina S. Kuga, Ilya V. Kazantsev, Maria A. Estrina, Elena V. Babenko, Alexander N. Galimov, Daria A. Drozdovskaya, Olesya S. Yudintseva, Tatiana V. Grishchenko, Polina S. Tolkunova, Olga I. Bogdanova, Andrei V. Kozlov, Svetlana A. Safonova, Yuri A. Punanov, Ludmila S. Zubarovskaya

PO-06. Innovation approaches to total body irradiation with simultaneous dose escalation to bone marrow in children with oncohematological diseases

Daria A. Kobyzeva, Anna A. Loginova, Larisa N. Shelikhova, Francheska Ya. Kanestri, Rimma D. Khismatullina, Maria A. Ilyushina, Michael A. Maschan, Aleksey V. Nechesnuyk

PO-07. Post-transplant Cyclophosphamide (PTCy), abatacept and vedolizumab in GvHD prophylaxis in hematopoietic stem cells transplantation from matched unrelated and haploidentical donors in pediatric acute leukemia patients

Margarita E. Perminova, Larisa N. Shelikhova, Andrey B. Abrosimov, Maria A. Dunaykina, Maria A.Klimentova, Maria A. Ilyushina, Yakov O. Muzalevsky, Dmitriy N. Balashov, Alexey A. Maschan, Michael A. Maschan

PO-08. Transplantation of TCRαβ+/CD19+ depleted hematopoietic stem cells: prediction and management of depletion depth

Alexander I. Ponomarev1,2,3, Grigory A. Tsaur1,2,3, Tatyana Yu. Verzhbitskaya1,2, Jean V. Permikin1,3, Larisa V. Vakhonina1,2, Anna A. Vlasova1, Larisa G. Fechina1,2

PO-09. Tandem autologous transplantation of hematopoietic stem cells in children with germ cell tumors: experience of N. N. Blokhin center

Karina A. Sergeenko, Natalia A. Burlaka, Tatiana I. Potemkina, Konstantin V. Mitrakov, Teimour Z. Aliev, Irina O. Kostareva, Nara G. Stepanyan, Elena B. Machneva, Olga A. Kapkova, Marina V. Rubanskaya, Anatoly P. Kazantsev, Vladimir G. Polyakov, Kirill I. Kirgizov, Svetlana R. Varfolomeeva

PO-10. Incidence and clinical characteristics of relapse with loss of HLA heterozygosity after haplo-HSCT in children with acute lymphoblastic leukemia

Liubov A. Tsvetkova, Aleksey A. Evdokimov, Ildar M. Barkhatov, Olesya V. Paina, Olga S. Epifanovskaya, Elena V. Babenko, Zhemal Z. Rakhmanova, Polina V. Kozhokar, Anna A. Osipova, Аnastasia S. Frolova, Elena V. Semenova, Alexander D. Kulagin, Ludmila S. Zubarovskaya

PO-11. Comparative analysis of ex vivo and in vivo TCRαβ+ depletion in hematopoietic stem cell transplantation

Anna A. Vlasova1, Larisa V. Vakhonina1,2, Natalya G. Maisheva1,2, Dmitry E. Klevakin1, Andrey A. Igumenshchev1,2, Tatyana Yu. Verzhbitskaya1,2, Alexander I. Ponomarev1,2,3, Jean V. Permikin1,3, Grigory A. Tsaur1,2,3, Larisa G. Fechina1,2