ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Lymphoproliferative disorders: LP-01 – LP-11

LP-01. Pre-transplant therapy in a pediatric patient with relapsed primary mediastinal large B cell lymphoma: a case report

Alexander N. Galimov, Andrey V. Kozlov, Ilya V. Kazantsev, Tatiana V. Grishchenko, Vadim V. Baykov, Alexander N. Shvetsov, Ilya Y. Nikolaev, Margarita S. Khalipskaya, Polina S. Tolkunova, Olga I. Bogdanova, Natalia B. Mikhailova, Yuri A. Punanov, Alexander D. Kulagin, Ludmila S. Zubarovskaya

LP-02. Efficacy of allogeneic hematopoietic cell transplantation in cutaneous T-cell lymphomas

Liliya G. Gorenkova, Larisa A. Kuzmina, Yana K. Mangasarova, Evgenii E. Zvonkov, Elena N. Parovichnikova

LP-04. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for mature T/NK-cell lymphomas in children

Maria A. Klimentova, Margarita E. Perminova, Larisa N. Shelikhova, Sergey L. Blagov, Olga O. Molostova, Yulia G. Abugova, Natalia V. Myakova, Michael A. Maschan

LP-05. Stem cell mobilization and collection in HIV-positive patients with lymphoma: candidates to autologous HSCT

Yaroslava V. Komarova, Marina O. Popova, Andrey M. Chekalov, Ivan V. Tsygankov, Liliya V. Stelmakh, Lyudmila V. Fedorova, Kirill V. Lepik, Natalia B. Mikhailova, Maria A. Estrina, Elena V. Babenko, Maria D. Vladovskaya, Sergey N. Bondarenko, Ivan S. Moiseev, Alexander D. Kulagin

LP-06. Conditioning regimen dose reduction in patients with lymphomas undergoing autologous hematopoietic stem cell transplantation: a retrospective-prospective matched cohort study

Polina V. Kotselyabina, Vladislav V. Kovalik, Artem S. Ivanov, Kirill V. Lepik, Andrey M. Chekalov, Liudmila V. Fedorova, Elena E. Lepik, Olesia G. Smykova, Vladislav V. Markelov, Evgenia S. Borzenkova, Elena V. Kondakova, Ivan S. Moiseev, Natalia B. Mikhailova, Alexander D. Kulagin

LP-07. Efficiency of autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with multiple myeloma complicated by bone plasmacytomas

Elizaveta A. Mamaeva, Maiia V. Soloveva, Maxim V. Solovev, Irina E. Kostina, Larisa P. Mendeleeva

LP-08. Experience with CAR-T-cell therapy in the treatment of indolent and aggressive lymphomas

Ekaterina S. Nesterova, Aminat U. Magomedova, Lilia G. Gorenkova, Oleg V. Margolin, Runisa R. Abdurashidova, Ekaterina A. Fastova, Madina O. Bagova, Sergey K. Kravchenko, Evgeny E. Zvonkov, Yana K. Mangasarova

LP-09. Clinical case of multiple myeloma treated with IsaPD triplet after autologous HSCT

Оksana Е. Ochirova, Erzhena B. Zhalsanova, Alina G. Karpova, Anna N. Alexeeva, Elena Zh. Bykova, Irina S. Ulanova, Ailana V. Sodboeva, Tumen V. Dondokov

LP-10. Paraprotein associated polyneuropathy: A case series

Vsevolod G. Potapenko1, Yana B. Kushnir2, Vasily N. Kiselev4, Julia V. Zabutova1, Sergey M. Zatakovenko3, Natalia A. Totolyan2, Natalia A. Kotova1, Olga V. Kudyasheva2, Dmitry I. Rudenko2,3, Irina A. Samorodova1, Alexander V. Serkov1, Olga V. Nebelitskaya1, Nadezhda V. Medvedeva1

LP-11. Decreased concentration of circulating BCMA protein after autologous transplantation of hematopoietic stem cells in multiple myeloma patients

Anton A. Startsev, Maksim V. Solovev, Valentina N. Dvirnyk, Maria N. Panasenko, Maya V. Soloveva, Alexandra V. Abakumova, Elizaveta A. Mamaeva, Victoria A. Khyshova, Larisa P. Mendeleeva