ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Short messages

Aberrant methylation of promoter regions of sox7, p15ink4b and WNT pathway antago- nist genes in patients with myelodysplas- tic syndrome

Ivan I. Kostroma, Sergey V. Gritsaev, Zh. Yu. Sidorova, S. A. Tiranova, S. P. Svitina, Yulia S. Drizhun, Irina S. Martinkevitch, Kudrat M. Abdulkadyrov, Sergej I. Kapustin, Alexander V. Chechetkin

Effectiveness of high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) in patients with relapsed and refractory course of Hodgkin’s lymphoma

Elena V. Kondakova, Natalya B. Mikhailova, Evgenia S. Borsenkova, Olga B. Kalashnikova, Nadezhda V. Medvedeva, V. V. Ryabchikova, Boris V. Afanasyev

Chimerism analysis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation as a prognostic factor of relapse in hematopoietic malignancies in children

Victoria A. Lavrinenko, Yulia E. Mareiko, Tatsiana V. Savitskaya, Mikhail V. Belevtsev, Olga V. Aleynikova

Mesenchymal stem cells: multilayer polyelectrolyte microcapsules uptake, toxicity and influence upon functional properties

K. V. Lepik1, V. S. Sergeev1, A. R. Muslimov1, D. S. Romanyuk1, R. T. Mikhelashvili1, I. S. Moiseev1, E. V. Popova2,I. L. Radchenko2, A. D. Vilesov1, G. B. Sukhorukov2, 3, B. V. Afanasyev1

Influence of co-transplanted mesenchymal stem cell upon immunological recovery after allogeneic hematopoietic cell transplantation in children

Yuliya E. Mareika, Tatiana V. Shman, Yanina I. Isaikina, Nina V. Minakovskaya, Natalia P. Kirsanava, Olga V. Aleynikova

Hematopoietic stem cell transplantation in patients with neurometabolic diseases: a single center experience

Kirill I. Kirgizov1, 2, Ekaterina A. Pristanskova1, Yulia V. Skvortsova2, Natalia L. Pechatnikova1, Marina Y. Persiantseva2, Natalia V. Sidorova1, Dmitry N. Balashov2, Veronika V. Konstantinova1, Oxana L. Blagonravova1, Svetlana M. Mikhailova1, Elena V. Skorobogatova1, Aleksey A. Maschan2

Low-dose cytarabine and cladribine for treatment of relapsed or refractory acute myeloid leukemia: clinical experience

Sergej V. Gritsaev, Ivan I. Kostroma, Anastasia A. Kuzjaeva, Irina M. Zapreeva, Elena V. Litvinskaya, Lubov V. Steljmashenko, S. A. Tiranova, Irina S. Martinkevitch, Nadezhda A. Potichonova, Kudrat M. Abdulkadyrov.

Allogeneic stem cell transplantation in myelofibrosis patients with intermediate-2 and high DIPSSplus risk

Maria V. Barabanshikova, Elena V. Morozova, Vadim V. Baikov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Epidemiology and risk factors for bacterial infections (BI) in children and adolescents after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT)

Maria Yu. Averianova1, Vladimir N. Vavilov1, Natalia V. Stancheva1, Svetlana V. Razumova1, Anastasia S. Borovkova1, Olesya V. Paina1, Polina V. Kozhokar1, Kirill A. Ekushov1, Andrey V. Kozlov1, Yulia G. Fedukova1, Inna V. Markova1, Yana V. Gudozhnikova1, Anna A. Spiridonova1, Nadezhda А. Schaliapina2, Svetlana A. Riachovskych2, Anna V. Lubimova2, Ludmila S. Zubarovskaya1, Boris V. Afanasyev1

Prevalence of hematological malignancies in Armenia

Smbat S. Daghbashyan, Nata A. Melkikyan, Lussine.S. Sahakyan, M.V.Saharyan, R.Yolyan

Results of high-dose chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation in treatment of pediatric brain tumors

Asmik G. Gevorgian1, Elena V. Morozova1, Ilya V.Kazantsev1, Tatiana V. Iukhta1, Svetlana A. Safonova1, Yury A. Punanov1, Ludmila S. Zubarovskaya1, Olga G. Zheludkova2, Boris V. Afanasyev1

17q21→17qter jumping translocations in a 13-year-old girl with RUNX1–RUNX1T1- positive acute myeloid leukemia

Tatiana L. Gindina, Nikolay N. Mamaev, Elena S. Nikolaeva, Olga S. Uspenskaya, Irina A. Petrova, Marya Yu. Averyanova, Sergey N. Bondarenko, Boris V.Afanasyev

Impact of cytogenetics on outcome of acute myeloid leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Tatiana L. Gindina, Nikolay N. Mamaev, Sergey N. Bondarenko, Alexander L. Alyanskiy , Olga A. Slesarchuk, Ivan S. Moiseev, Olga V. Pirogova, Svetlana V. Razumova, Lyudmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Pharmacokinetic comparison of cyclosporine A and tacrolimus for graft-versus-host disease prophylaxis

Moiseev Ivan S., Muslimov A. R., Pirogova Olga V., Darskaya Elena I., Slesarchuk Olga A., Bondarenko Sergej N., Afanasyev Boris V.

Treatment of refractory chronic graft-versus-host disease with interleukin-2

Ivan S. Moiseev, E.A. Burmina, Olga V. Pirogova, Olga A. Slesarchuk, Sergej N. Bondarenko, Boris V. Afanasyev

Efficiency of antimicrobial surface treated central venous catheters in the prophylaxis of catheter-associated infections in children with oncohematological diseases

Yulia Simakina, Olga Ivanova, Elisa Kubieva, Elena V. Morozova, Ekaterina Goncharova, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

10/10 compatibility in hematopoietic stem cell transplantations (HSCT) may improve outcomes as compared to 9/10: a single-center study

Natalia V. Sidorova1, Kirill I. Kirgizov1, Dmitry N. Balashov2, Pavel E. Trachtman2, Marina Y. Persiantseva2, Ekaterina A. Pristanskova1, Veronika V. Konstantinova1, Oxana L. Blagonravova1, Michael A. Maschan2, Elena V. Skorobogatova1, Alexey A. Maschan2

Long-term observations of patients with Fanconi anemia following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a two-center experience

Elena V. Skorobogatova1, Kirill I. Kirgizov1, Dmitry N. Balashov2, Natalia V. Sidorova1, Ekaterina A. Pristanskova1, Natalia V. Sidorova1, Veronika V. Konstantinova1, Oxana L. Blagonravova1, Pavel E. Trakhtman2, Yulia V. Skvortsova2, Michael A. Maschan2, Aleksey A. Maschan2

Early diagnostics of acute kidney injury (AKI) associated with hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)

Kirill A. Smirnov, Vladimir A. Dobronravov, Boris V. Afanasiev, Olga V. Galkina, Irina M. Zubina, Evdokia O. Bogdanova

Evaluation of bone marrow stromal cells regarding their role in hematopoietic reconstitution

Nikolai Y. Tsvetkov, Ildar M. Barkhatov, Alain I. Shakirova, Dmitri S. Romaniuk, Olesya G. Smykova, Vera V. Teplyashina, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Genomic DNA breakpoints in MLL and translocation partner genes: correspondence to clinical parameters and treatment outcome in infants with acute leukemia

Grigory A. Tsaur1, Claus Meyer2, Anatoly M. Kustanovich3, Alexander M. Popov1, Tatiana O. Riger1, Elena W. Fleischman4, Olga I. Sokova4, Yulia V. Olshanskaya5, Elena А. Matveeva5, Olga V. Streneva1, Egor V. Shorikov1, Leonid I. Saveliev6, Rolf Marschalek2, Larisa G. Fechina1

Evaluation of posttransplant relapse risk in patients with acute leukemia using the gene expression markers

Alena I. Shakirova1, Ildar M. Barkhatov1, Olga I. Shakirova2, Dmitry S. Romanyuk1, Alexei V. Evdokimov1,

Sergey N. Bondarenko1, Ludmila S. Zubarovskaya1, Boris V. Afanasyev1

Efficiency of hypoxic hypoxia during idiopathic thrombocytopenic purpura

Abduhalim R. Raimzhanov1, Irina A. Tsopova2, Mary O. Eralieva1, Bahtygul K. Aysarieva3

Efficiency and safety of 5-azacitidine administration in acute myeloid leukemia and myelodisplastic syndrome after allogenic hematopoietic stem cell transplantation

Varvara N. Ovechkina, Sergey N. Bondarenko, Elena V. Morozova, Olga A. Slesarchuk, Anna G. Smirnova, Kirill A. Ekushov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Instant lysis of therapeutic mesenchymal stem cells after intravenous infusion: role of complement system and in vitro prevention strategies

A. R. Muslimov, R. T. Mikhelashvili, E. V. Volchkov, K. V. Lepik, V. S. Sergeev, B. V. Afanasyev

Characteristics of early posttransplant phase in patients with multiple myeloma and different response to standard chemotherapy: single-center analysis of 130 cases

Galina D. Petrova, Kapitolina N. Melkova, Tatiana Z. Chernyavskaya, Nadezhda V. Gorbunova, Valentina N. Kostrykina, Vadim A. Doronin.

Graft-versus-host disease prophylaxis with post-transplantation cyclophosphamide

Olga V. Pirogova, Ivan S. Moiseev, Elena I. Darskaya, Sergej N. Bondarenko, Elena V. Babenko, Alexander L. Alyanskiy, Boris V. Afanasyev

Treatment of HIV-associated lymphomas: results of a multicenter retrospective study

Popova M.1, Shneyder T.2, Karaygin I.2, Zuyzgin I.2, 10, Ryabykina O.2, Ruzhinskaya O.2, Uspenskaya O.2, Medvedeva N.3, Klimovich A.3, Potapenko V.3, Kotova N.3, Zinina E.4, Popova N.4, Zhurba Y.4, Myasnikov A.5, Moshnina S.5, Evseev A.5, Kaplanov K.6, Ksenzova T.7, Karyagina E.8, Stolypina Zh.8, Dzola S.9, Levanov A.9, Mel’sitova K.1, Borzenkova E.1, Mikhaylova N.1, Zubarovskaya L.1 and Afanasyev B.1

Effective treatment of mixed viral infection in a patient after haploidentical stem cell transplantation

Larisa Vakhonina1, 2, Igor Vyatkin1, 2, Natalya Maysheva1, 2, Grigory Tsaur1, 2, 3, Oleg Medvedev1, 2, Leonid Saveliev1, 2, 3, Larisa Fechina1, 2